VERGİ DANIŞMANLIĞI

      Vergi mevzuatının komplike ve dinamik bir yapıda olması, firmaların vergi mevzuatını takip etmesini güçleştirmekte ve vergiye uyum süreçlerini güçleştirmektedir.  Yeni çıkarılan yasalara karşı, aynı şekilde dinamik ve uyarlanabilir bir yaklaşım gerekmedir.  Bu dinamik yaklaşımı benimseyemeyen firmalar, önemli vergisel cezalar ile cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaktadır. 

 

       Bazen'de , kanunlarca tanımlanmış bazı muafiyet,  vergi teşviği , istisna ve indirim fırsatlarının kaçırılmasına sebep olabilmektedir.

 

       Firmanız ve kişisel gelirleriniz için vergisel riskleri en aza indirme ve avantajları kullanma imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. Bu doğrultuda, ihtiyaç duyacağınız destek için,  mesleki tecrübelerimiz ve dinamik kadromuzla yanınızdayız. 

Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz ; 

 

- Yıllık kurumlar vergisi ve gelir vergisi,

- Vergi stopajı, 

- Katma değer vergisi,

- Özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,

- Servet üzerinden alınan vergiler ( Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi)

- Uluslararası vergi anlaşmaları, 

 - Yatırım teşvikleri , vergi indirim ve istisnaları

 - Belirli özel konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,

- Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması