Mali Müşavirlik Muhasebe Hizmetleri

- Firmanızın kuruluşu öncesinde ve sonrasında sürekli danışmanlık.

- Şirket muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.

- Finansal ve Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi.

- Sabit kıymet (demirbaş, taşıt vb.)  kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması. 

 -Muhasebe sisteminin kurulması 

- Şirket personelinin,  güncel muhasebe ve vergi uygulamaları konusunda eğitimi.

- Personellerin işe girişinden itibaren ,işten ayrılana kadar ki tüm SGK işlemlerinin takibi ( işe giriş bildirimi ,  özlük dosyalarının hazırlanması , ücret bordrolarının düzenlenmesi, tazminat hesaplamaları , işten çıkış bildirimleri vs.) 

-SGK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.

- Aylık mali raporlamalar ve danışmalık. 

     Mali Müşavirlik Muhasebe & Defter tutma hizmetleri , şirketimizin ana faaliyetidir.  Farklı sektörlerde uzmanlıkla inşa edilmiş güçlü bir veritabanına dayanan muhasebe hizmetlerimiz de, mükelleflerimizin tüm mali ihtiyaçları karşılayacak, pragmatik çözümler geliştirmekteyiz. 

 

     Uzun yıllardan beri biriktirdiğimiz tecrübeler ve dinamik bir yaklaşımla, mükelleflerimize benzersiz düzeyde entegre  muhasebe & finans hizmetleri temin ediyoruz.

 

 

MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ