LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU

9 -  BELEDİYE İŞLEMLERİ :

     

        1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız. 

       2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.

       3- Kira kontratınızı götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.

       4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.

       5- Vergi Levhanızı götürünüz.

       6-Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz. 

     Limited şirket nasıl kurulur, limited şirket kuruluş işlemleri nelerdir, adım adım limited şirket kuruluşu, 2021 limited şirket kuruluş prosedürleri, limited şirket kaç günde kurulur, tek ortaklı ltd. nasıl kurulur, tek ortaklı ltd kuruluş işlemleri , limited şirket kurmak için ortak zorunlu mu ?

 

    Ticari faaliyetlerini uygulamaya geçirmenin hayalini kuran birçok girişimci, sağladığı ticari itibar ve prestij için limited şirket kurmayı düşünmektedir. Tek kişi olarak kurabilecek bir limited şirket, müşteriler, tedarikçiler, bankalar, finans kuruluşları ve diğer ticari ilişkiler nezdinde, şahıs şirketine göre çok daha prestijlidir.

 

     Bir ön bilgilendirme ve yol haritası olması için , limited şirket kurarken takip edilmesi gereken adımları, madde madde sıralamaya çalıştık. Genel bilgilendirme amaçlı olarak kaleme aldığımız bu maddelerin haricinde , işinizin bulunduğu sektöre göre, özel bir takım farklı süreç ve prosedürlerin de olabilceğini hatırlatmakta fayda vardır.

  Limited şirket kurmaya karar verdiğinizde, sorularınız ve destek için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. İşinize özel detaylı maliyet tablosunu ÜCRETSİZ hazırlıyoruz.  

Limited Şirket Nasıl Kurulur

06.5.2021 Güncel - Limited Şirket Nasıl Kurulur

1 -  Serbet Muhasebeci Mali Müşavir

 

     Limited şirket kurulduğunda, şirketin vergi beyannamelerinin hazırlanması ve muhasebe süreçleri için, bir mali müşavirle çalışmak yasal zorunluluktur. Mali Müşavir olmadan vergi beyannameleri gönderilememektedir.  Bu sebeple, ilk aşamada bir mali müşavirle görüşmeli , kuruluş ve muhasebe süreçleri için anlaşma sağlamalısınız. 

 

    Tecrübeli bir Mali Müşavir , şirket kuruluş sürecinde, işlemleri hızlandıracak, zaman ve kuruluş maliyetlerinizi, minimum düzeyde tutmanıza yardımcı olacaktır. Diğer yandan Mali Müşavir, gireceğiniz sektörün vergilendirme süreci, yasal işlemler,  devlet destek ve teşvikleri konularında sizi bilgilendirecek, işinizi mali risklere karşı koruyacaktır. 

2 - Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

 

 İkinci adım olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri teminetmeniz gerekmektedir  

 

 • Ortakların İkametgah Belgesi (2 şer nüsha. e-devlet)

 • Ortakların Kimlik Fotokopisi

 • 3'er Adet Vesikalık Resim

 • İşyeri Adresi - Kira Sözleşmesi

 • Kurulacak Şirketin Ünvanı

 • Şirket Sermaye Tutarı

 • Şirket temsilcisi

3 - Limited Şirket LTD Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması

 

    Kuruluş için gerekli bilgi ve belgeler hazırlandıktan sonra, bu adımı ve sonrasını Mali Müşavirler, vekaleten yapabilmektedir.       

 

    Bu adımda, şirketin resmi olarak kurulması için,  mersis sisteminden , şirket anasözleşmesi girişi yapılır. 

 

      Ana sözleşme girişi yapılırken, şirket ünvanı, araştırılır ve ticaret sicile kayıtlı benzer ünvanlı başka bir şirket olup olmadığı incelenerek, ünvanın uygunluğu tespit edilmelir. Benzer ünvanlı şirketlerin olması durumunda (Özellikle ilk iki kelime) , ticaret odası, kuruluş talebini red etmektedir. 

4 - Potansiye Vergi Kimlik Numarası Ve Sermaye Bloke Süreci

 

    Mersis sitemine girilen kuruluş bilgileri kontrol edildikten sonra, sistemden potansiyel vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgisi alınabilmektedir.  Potansiyel vergi numarası şirket kurulduktan sonra, şirketin resimi vergi numarası olacaktır. Vergi kimlik numarası aldıktan sonra, sistemde kayıtlı ana sözleşmenin onay girişi yapılır.

 

     Llimited şirket kuruluşlarında, sermayenin dörtte birinin banka hesabına bloke ettirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani bu aşamada, banka hesabı açmak ve sermaye ödemek zorunda değilsiniz.  Banka hesabını , şirketi kurduktan sonra açabilir, sermaye ödemesini , iki yıl içinde yapabilirsiniz. 

5- Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi


      Bu aşamada, gerekli belgelerin hazırlanıp , ticaret sicile iletilmesi gerekmektedir.  

 1. Mersis , kayıt, talep no'yu gösteren belge , Oda kayıt dilekçesi , Oda kayıt beyannamesi,  Şirket Kuruluş Bildirimi (Yabancı ortak var ise) , Limited şirket Kuruluşu vekaleten yapılacak ise, noter onaylı kuruluş vekaleti (Kurucu ortaklar, imza için ticaret sicile gelirse, vekalete gerek yoktur. )

 

    Bu belgeler hazırlandıktan sonra,  ticaret sicile iletilir.  Bazı ticaret odaları, kuruluş işlemlerini randevu sistemi ile yapmaktadır. Rekabet kurumu payı, defter tasdik, kuruluş tescil ve ilan harçları , ticaret sicile gidildiğinde ödenmelidir. 

6 - Limited Şirket Yasal Defterler & Temsilci İmza Sirküleri & Muhasebeci Vekaletnamesi

       

         Ticaret sicilde, şirketin tescilinden sonra şirket resmi olarak kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olur. Tescilden sonra, ticaret sicilde, şirketin sicil tasiknamesi ve yasal muhasebe defterleri teslim alınır.  Aynı zamanda, bir adet faaliyet belgesi almanız yerinde olacaktır.  Banka hesabı açarken, ihtiyacınız olabilir.

        Ticaret odası kaydına müteakip, ticaret sicil gazetesi , ortalama 2 saat içinde alınabilmektedir.  Ticaret sicil gazetesi veya Sicil tasdiknamesi ile , şirketin temsilci müdürü , noterde şirket unvanı altına imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri,  şirketin tüm resmi işlemlerinde gerekecektir.  Aynı zamanda, muhasebe işlemlerinin takibi için, şirket müdürü, limited şirket ünvanı altında muhasebeci vekaleti çıkarmalıdır. 

7. VERGİ DAİRESİ İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİN VERİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ 

   

     Şirketin ticaret sicilinde tescilinden sonra aşağıdaki evraklar vergi dairesine iletilmelidir. Bu işlemi muhasebeci, vekaleten yapacaktır. 

   - İşe başlama bildirimi , E-tebligat Formu, İnternet vergi dairesi şifre talep formu, Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi),  Şirket müdürünün imza sirküleri, Muhasebeci Vekaleti,

Muhasebe hizmet sözleşmesi

 

     İlgili vergi dairesi , bir kaç gün içinde,  şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı hazırlayıp, şirket yetkilisinin imzasını alır.  Yoklama esnasında mali müşavirle iletişim halinde olmanız yerinde olacaktır. 

8- SANAYİ ODASI İŞLEMLERİ

      

    Kuruluşu yapılan şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmak durumundadır.  Sanayi odasına başvuru için gerekli belgeler

 

 • Ticaret Odası Başvuru Formu                                                    

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • Müdür İmza Sirküleri

 • Noter tastikli ana sözleşme

 • Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri

 • Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

10 - TİCARİ FAALİYETİN BAŞLANGICI

         

      Kuruluş işlemleri yapılan limited şirket , tüm bu adımlardan sonra, yasal olarak ticari faaliyeterine başlayabilir. Satış yapabilir,  fatura kesebilir.

 

      Matbaadan, limited şirketin kullacağı resmi fatura, irsaliye, makbuz gibi resmi belgelerinizi bastırabilirsiniz.  ÖNEMLİ ; Şirketlere kesilen (vergiler dahil) 5.000 TL ve üstü faturalar ile , nihai tüketicilere kesilen (vergiler dahil) 30.000 TL ve üzerindeki faturalar, maliyenin sisteminden e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi yasal zorunluluktur. Firmalar isterlerse , bu hadlerin altında kalan tutarları da e-arşiv fatura olarak kesebilecektir.  Yani , tüm faturalarınızı e-arşi fatura olarak kesebilirsiniz, ayrıca maatbadan fatura bastırmak zorunda değilsiniz. 

 

      Limited Şirketiniz için banka hesabı açabilirsiniz. İşiniz için gerekliyse (perakende satış yapacaksanız ) yazarkasa-pos cihazı alabilirsiniz.  Dilediğiniz dernek, oda, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına da üye olarak işinizin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.  Şirketiniz için işçi çalıştırmanız  gerekiyorsa, sözleşme imzaladığınız Mali Müşavir aracılığıyla , personel ve sgk işlemlerini de yaptırabilir. 

 

  NOT; Elektronik tebligat yönetmeliğin de açıklandığı üzere;  Tebligat göndermeye yetkili resmi merciler ile sermaye şirketlerinin ( anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ) KEP (kayıtlı elektronik posta) hesabı alması zorunludur.  Bu nedenle, şirketin yasal temsilcilerinin ( müdürlerin)  şirket ünvanı altında,  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almalarını tavsiye ederiz. 

Etiket; 2021, limited, şirket, kuruluş, kurmak, açılış, nasıl kurulur, limited şirket nasıl açılır, limited şirket kuruluşu, limited şirket nasıl kurulur, limited şirket kuruluş işlemleri nelerdir, adım adım limited şirket kuruluşu, limited şirket kuruluş süreci, limited şirket kuruluş prosedürleri, tek kişi limited şirket nasıl kurulur, 2020 ltd kuruluşu, ltd kuruluş işlemleri, ltd nasıl kurulur, adım adım ltd kuruluşu, ltd kuruluş prosedürleri, limited şirketi nasıl kurabilirim

ADIM ADIM LİMİTED ŞİRKET KURMAK