LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU

9 -  BELEDİYE İŞLEMLERİ:

     

        1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız. 

       2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.

       3- Kira kontratınızı götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.

       4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.

       5- Vergi Levhanızı götürünüz.

       6-Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz. 

Limited Şirketler:  Ekonomik amaç ve konular için bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulmuş olup ortaklarının sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve temel sermayesi belli olan şirketler 'dir. 

 İşinize özel detaylı maliyet tablosunu ÜCRETSİZ hazırlıyoruz. Sorularınız ve destek almak için iletişime geçebilirsiniz.

gallery/limited şirket nasıl kurulur limited şirket kuruluş süreci
Limited Şirket Kuruluşu Ltd Süreç Ve Prosedürler

05.12.2020 Limited Şirket Nasıl Kurulur - ltd. 

                     2020 - LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR - KURULUŞ AŞAMALARI NELERDİR

 

1 -  Serbet Muhasebeci Mali Müşavir

 

       İşiniz için limited şirket kurmaya karar verdiğinizde, bir Mali Müşavir ile görüşmenizi ve işlemlerin sizin adınıza yapılması, takip edilmesi konusunda anlaşmanızı tavsiye ederiz. Mali Müşavir , şirket kuruluş sürecinde, işlemleri hızlandıracak, zaman ve kuruluş maliyetlerinizi, minimum düzeyde tutmanıza yardımcı olacaktır.

 

       Bununla birlikte, Mali Müşavir, gireceğiniz sektörün vergilendirme süreci, yasal işlemler,  devlet destek ve teşvikleri konularında sizi bilgilendirecektir.  Aynı zamanda,  kuruluş sonrası, şirketinizin aylık muhasebe işlemleri, personel-sgk işlemleri için, ihtiyacınız olacak hizmetleri görüşmeli , bu hizmetler için sözleşme yapmanız yerinde olacaktır. 

2 - Kuruluş İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

         İkinci adım olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri teminetmeniz gerekmektedir  

 • Ortakların İkametgah Belgesi (2 şer nüsha. e-devlet)

 • Ortakların Kimlik Fotokoisi

 • 3'er Adet Vesikalık Resim

 • Şirket Merkez Adresi

 • İşyeri Kira Sözleşmesi

 • Kurulacak Şirketin Ünvanı

 • Şirket Sermaye Tutarı

 • Sermaye Payları/Oranları

 • Şirket temsilcisi

3 - Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması

 

    Kuruluş için gerekli bilgi ve belgeler hazırlandıktan sonra, bu adımı ve sonrasını Mali Müşavir, vekaleten yapabilmektedir.       

 

    Bu adımda, şirketin resmi olarak kurulması için,  mersis sisteminden , şirket anasözleşmesi girişi yapılır. 

 

      Ana sözleşme girişi yapılırken, şirket ünvanı, araştırılır ve ticaret sicile kayıtlı benzer ünvanlı başka bir şirket olup olmadığı incelenerek, ünvanın uygunluğu tespit edilmelir. Benzer ünvanlı şirketlerin olması durumunda (Özellikle ilk iki kelime) , ticaret odası, kuruluş talebini red etmektedir. 

4 - Potansiye Vergi Kimlik Numarası Ve Banka Süreci

 

    Mersis sitemine girilen kuruluş bilgileri kontrol edildikten sonra, sistemden potansiyel vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgisi alınabilmektedir.  Potansiyel vergi numarası şirket kurulduktan sonra, şirketin resimi vergi numarası olacaktır. Vergi kimlik numarası aldıktan sonra, sistemde kayıtlı ana sözleşmenin onay girişi yapılır.

 

    Mart 2018 'de yapılan düzenleme ile, limited şirket kuruluşlarında, sermayenin dörtte birinin banka hesabına bloke ettirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani bu aşamada, banka hesabı açmak ve sermaye ödemek zorunda değilsiniz.  Banka hesabını , şirketi kurduktan sonra açabilir, sermaye ödemesini , iki yıl içinde yapabilirsiniz. 

5- Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi


      Bu aşamada, gerekli belgelerin hazırlanıp , ticaret sicile iletilmesi gerekmektedir.  

 1. Mersis , kayıt, talep no'yu gösteren belge

 2. Dilekçe

 3. Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)

 4. Şirket Kuruluş Bildirimi (Yabancı ortak var ise)

 5. Kuruluş vekaleten yapılacak ise, noter onaylı kuruluş vekaleti. Kurucu ortaklar, imza için ticaret sicile gelirse, vekalete gerek yoktur. 

      Bu belgeler hazırlandıktan sonra,  ticaret sicile iletilir.  Bazı ticaret odaları, kuruluş işlemlerini randevu sistemi ile yapmaktadır. 

 

     Rekabet kurumu payı, defter tasdik, kuruluş tescil ve ilan harçları , ticaret sicile gidildiğinde ödenmelidir. 

6- Yasal Defterler - Limited Şirket İmza Sirküleri

       

         Ticaret sicilde, şirketin tescilinden sonra şirket resmi olarak kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olur. Tescilden sonra, ticaret sicilde, şirketin sicil tasiknamesi ve yasal muhasebe defterleri teslim alınır.  Aynı zamanda, bir adet faaliyet belgesi almanız yerinde olacaktır.  Banka hesabı açarken, ihtiyacınız olabilir. 

 

        Sicil tasdiknamesi ile , şirketin temsilci müdürü , noterde şirket unvanı altına imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri,  şirketin tüm resmi işlemlerinde gerekecektir.  Aynı zamanda, muhasebe işlemlerinin takibi için, şirket müdürü, muhasebeci vekaleti çıkarır. 

7. VERGİ DAİRESİ İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİN VERİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ 

   

     Şirketin ticaret sicilinde tescilinden sonra aşağıdaki evraklar vergi dairesine iletilmelidir. Bu işlemi muhasebeci, vekaleten yapacaktır. 

 • İşe başlama bildirimi 

 • E-tebligat Formu

 • İnternet vergi dairesi şifre talep formu

 • Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)

 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı

 • Şirket ortaklarının ikametgahları

 • Şirket müdürünün imza sirküleri

 • Muhasebeci Vekaleti,

 • Muhasebe hizmet sözleşmesi

     İlgili vergi dairesi , bir kaç gün içinde,  şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı hazırlayıp, şirket yetkilisinin imzasını alır.  Yoklama esnasında mali müşavirle iletişim halinde olmanız yerinde olacaktır. 

8- SANAYİ ODASI İŞLEMLERİ

      

    Kuruluşu yapılan şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmak durumundadır.  Sanayi odasına başvuru için gerekli belgeler

 

       1- Ticaret Odası Başvuru Formu                                                    

       2- Ticaret Sicil Gazetesi

       3- Müdür İmza Sirküleri

       4- Noter tastikli ana sözleşme

       5- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri

       6- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

10 - TİCARİ FAALİYETİN BAŞLANGICI

         

      Şirket , tüm bu süreçlerden sonra artık ticari işlemlerine başlayabilir. Matbaalardan, fatura, irsaliye, makbuz gibi resmi belgelerinizi bastırabilirsiniz.   Şirket, bu süreçlerden sonra dilediği dernek, oda, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına da üye olarak işinin gelişimine katkı sağlayabilir.  Şirketin işçi çalıştırması gerekiyorsa, sözleşme imzaladığı Mali Müşavir aracılığıyla , personel ve sgk işlemlerini de yaptırabilir

Etiket; 2020 limited şirket kuruluşu, limited şirket nasıl kurulur, limited şirket kuruluş işlemleri nelerdir, adım adım limited şirket kuruluşu 2020limited şirket kuruluş süreci, limited şirket kuruluş prosedürleri, 2020 limited şirket,  adım adım limited şirket nasıl kurulur, limited şirket kurmak için gerekli belgeler, 2020 ltd kuruluşu, ltd kuruluş işlemleri, ltd nasıl kurulur, adım adım ltd kuruluşu, ltd kuruluş prosedürleri, limited şirketi nasıl kurabilirim

05.12.2020 Güncel