DENETİM HİZMETLERİ

  1. Finansal Tabloların Analizi & Denetimi,

  2. Firmaların Mali Departmanlarında Yürütülen İş ve İşlemlerin Denetimi,

  3. Özel Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri,

  4. Risk ve Fırsat Analizi Hizmetleri,

  5. İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri,

  6. Yolsuzluk, Usulsüzlük ve Hile Denetimi,

  7. Özel Amaçlı Diğer Denetim Hizmetleri

  Farkklı sektörlerde uzmanlıkla inşa edilmiş mesleki tecrübelerimizle, denetim ve analiz konularında her zaman yanınızdayız.

 

     Denetim çalışmalarını yürütürken, elde ettiğimiz datalar ile , mevcut riskleri,  işlem hatalarını, şirketin gerçek durumunu gösteren ( varlığı , borçları ,  gelirleri,  giderleri, vergiler, üretim maliyeti v.s.) finansal raporlar ile , işletme yöneticilerine sunuyor ve yorumluyoruz. Şirketin , mevcut, yasal ve kendi içindeki riskler ile ilgili, müşterimizin işine özel, pragmatik bir yol haritası hazırlıyoruz.