TOPLAM 3.058 TL 2022 AŞ Kuruluşu Maliyeti

 

 

    2022 Yılı Anonim Şirket kuruluşu - Notlar; 

 

     1 - Sermayenin bloke ettirilmesi gereken tutar, masraflara eklenmemiştir. Anonim Şirket kuruluş sürecinde, işlemlerin tamamlanması için , bankadan hesap açılacak ve sermayenin en az dört te biri (%25)  banka hesabında bloke ettirilecektir. ( Örn. 100.000 TL sermaye içib bloke tutarı %25 = 25.000 TL dir.  Banka hesanından bloke ettirilen sermaye tutarı,  şirketin ticaret siciline tescilinden sonra , aynı gün çekilebilir. 

 

     2 - Örnekmaliyet tablosu, Türk Vatandaşı tek ortak ve tek temsilcisi olan  anonim şirketin kurulumu içindir. Fazladan her bir ortak için , ortakların uyruğu ve temsilcilik durumlarına göre ek maliyet çıkacaktır.

 

    3 - Örnek maliyet tablosu, tek faaliyeti olan anonim şirketler için, minimum ihtiyaçlara göre hazırlanmıştır. Anonim şirketin ticari faaliyetlerinin kapsamı ve ana sözleşme kelime sayısına göre , ticaret odası giderleri bir miktar değişkenlik gösterebilir. 

 

     4- Toptan ticaret işi yapıldığı için yazar kasa dahil edilmemiştir. Eğer işiniz için yazarkasa gerekli olacak ise , ortalama 1.150 TL civarı maliyet ekleyiniz. 

İşinize özel ayrıntılı maliyet tablosunu ÜCRETSİZ almak için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Etiket; anonim, aş, kuruluş, maliyet, giderler, 2022, anonim şirket, aş., kuruluş , kurulum, açılış , gider, maliyet, 2021, masraf, anonim şirket kuruluş maliyeti, anonim şirket kuruluş giderleri, anonim şirket açılış ücreti, anonim şirket kuruluşundaki masraflar

20.02.2022 güncellendi

2022 de Anonim Şirket Kuruluş masrafları nelerdir aş ?

      Anonim Şirketlerin açılış ve tescil süreçlerinde ki temel masraflar ;  notere ödenen ücretler , vergi dairesine ödenen maliyetler , sermayenin rekabet kurumu harcı, ticaret odası kayıt ve ilan masrafları, anonim şirketin kuruluş servis bedeli ücreti 'dir. 

 

       Anonim şirket AŞ. kuruluşunda, 2022 yılında ki asgari gider kalemlerini dikkate alarak hazırladığımız örnek maliyet tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

     Ayrıca belirtmekte fayda var ki , anonim şirket kuruluş giderleri, şirketinizin büyüklüğü , ortak sayısı, yabancı ortak olması , anonim şirketin sektörü,  personel çalıştırılması, ilgili belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alma zorunluluğu,  ilgili bakanlıklardan izin alınması ve yazar kasa kullanımı gibi kriterlere göre, bir miktar değişmeler olabilir. 

  • Tek ortaklı Anonim Şirket

  • Anonim Şirket Müdürü: Tek Pay Sahibi Ortak

  • Anonim Şirket Kuruluş Sermayesi : 50.000 TL ( en az - 2021 )

  • İşyerinin Aylık Kira Tutarı: 1.500 TL 

  • Anonim Şirket Faaliyet alanı : Kırtasiye Malzemeleri Toptan Ticareti 

a- Noter Ödemeleri: 380,00 TL

  • AŞ Müdürü İmza Sirküleri: 195,00 TL

  •  Mali Müşavir Muhasebe Vekaleti: 190,00 TL

  • (AŞ kuruluşu vekaleten yapılır ise, ek olarak 210  TL AŞ. Kuruluş vekalet gideri ve 235 TL Anasözleşme noter onay masrafı olacaktır. )

b- Ticaret Odası  ; 1.400 TL

 

Tescil, İlan,Defterlerin Tasidiki , Aş. Faaliyet Belgesi,Sermaye - Rekabet Kurumu Harcı 

c - Vergi Dairesi Ödemeleri : 60 TL

Kira Sözleşmesi ve Mali Müşavir Sözleşmesinin Damga Vergisi

 

d- AŞ Kuruluş SMMM Servis  Bedeli 

1.218 TL (ismmo-2022 asgari tutar) 

ANONİM ŞİRKETin KURULUŞ giderleri 2022

 

 

   Anonim şirketler, kuruluş süreci bir çok farklı unsuru içeren , hem masraflar yönünden hemde açılış işlemleri yönünden en komplike şirket türüdür.  

 

     " Anonim şirket kuruluş giderleri nelerdir ? 2022 anonim şirket kuruluş maliyeti , anonim şirket açılış masrafları, anonim şirket kuruluş maliyeti nedir, AŞ açılış giderleri neler dir ? , anonim şirket kurulum ücreti ne kadar, tek kişi AŞ kuruluş maliyeti , tek ortak anonim şirket açılış giderleri neler dir ? "

  

     Ticari faaliyetler kapsamında, müşteriler, tedarikçiler ve finans kurumlarına karşı sağladığı ticari itibar ve prestij yönünden, bir çok girişimci Anonim Şirketleri tercih etmektedir. 

 

    Anonim şirketi tercih eden girişimcilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise , anonim şirketin kuruluş masrafları ve şirket kuruluşundan sonraki aylık giderleridir. Bir çok yeni girişim için, önemli bir unsur olan gider kalemleri ile ilgili hazırladığımız örnek tablo, genel bilgilendirme amaçlıdır.  

Anonim Şirket Kuruluşu 2022 Örnek Maliyet Tablosu

    Özetle ; 2022 yılında Anonim şirket kuruluşundaki toplam maliyet, minimum ihtiyaçlara göre 3.058 TL - 3.100 TL  'den başlamaktadır.

 

     Diğer yandan, anonim şirket kurarken, maliyetler den daha önemli olan konu , anonim şirketin kuruluşu ve sonrasındaki aylık muhasebe süreçleri için, hizmet alınacak doğru adresin belirlenmesidir.

 

     Mali süreçler de dinamik ve bilgili bir ekip, sizi, her zaman doğru yönlendirecek, fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecek ve işinizi mali risklere karşı koruyacaktır. 

 

Saygılar ve selamlarımızla

    Anonim şirketin kuruluş işlemelerinin tamamlanmasından sonra, şirket devam ettiği sürece, dönemsel bazda (aylık, üç aylık, yıllık v.b.) bir takım giderleri olacaktır.

 

     Bazı gider kalemleri her ay sabit oluşurken, bazıları ise (işçi maliyetleri, işyeri kirası, vergiler vb. ) şirketin büyüklüğü ve faaliyet hacmine göre değişecektir. 

 

     AŞ. nin aylık giderleri hakkında bir fikir oluşturması için aşağıdaki gibi bir çalışma hazırladık. Bu çalışmadaki giderler HİÇ FAALİYETİ OLMAYAN BİR AŞ 'nin her ay ödeyeceği asgari giderlerdir. 

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

ANONİM ŞİRKETİN AYLIK GİDERLERİ NELERDİR ? 

    1 - Ayda bir KDV Beyannamesi Damga Vergisi ;  87,30 TL. Firmanın  satışları ve giderlerine göre katma değer vergisi hesaplanmaktadır. 

 

    2 - İşçilerin her ay sigorta primleri ; Asgari ücret ile çalışan bir personelin sigorta primi, 2022 yılında 1.626,30 TL'dir.  ( Primler aylık  düzenli ödenirse  ortalama 220 TL civarı indirim uygulanır ) 

 

    3 -  Şirket Müdürünün 4B bağkur sigortası ; Şirket kuruluşundan itibaren, yasal temsilcinin  sigortalılığı otomatik olarak başlamaktadır. Lakin, , şirket yetkilisi aynı zamanda başka bir firmada sigortalıysa, Bağkur sigortalılığı başlamaz. 2022 yılında, her ay primleri ödeyenler için,   bağkur primi indirimli olarak ; 1.476,18 TL 'dir.

 

     4 - Her ay veya Üç ayda bir Stopaj- Muhtasar beyanı ;  103,50 TL beyannamede oluşan damga vergisidir. İşçi çalıştırılır ise her ay beyan verilir. İşçi çalıştırılmazsa üç ayda bir beyan edilebilmektedir. Ek olarak, işyerinin aylık net kirasının dörtte biri, olur ise avukat ödemeleri, smmm ödeleri ve işçilerin gelir vergilerine göre stopaj kesintisi hesaplanmaktadır. 

 

            4.1 : Asgari ücretler 2022 yılından itibaren gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Asgari ücret üzerinde maaş alan personellerin aradaki fark kadar maaşından stopaj kesintisi yapılacaktır.

 

            4.2 : İşyeri bizzat anonim şirketin kendisininse,  veya firma adresi sanal ofis ise,  veya  kiralık olak işyerinin mülk sahibi kira bedeli için her ay fatura kesiyorsa, işyeri kira ödemesinde stopaj kesintisi oluşmaz.

 

    5 - Üç ayda bir kere Kurum Geçici Vergi Beyanının Damga vergisi ; 103 TL  . Geçici vergi döneminde şirket kar ederse,  net kar üzerinden %23 oranında kurum geçici vergi (kurumlar vergisi)  ödemesi oluşur. 

 

    6 - Anonim Şirket Muhasebe defterlerinin , her yıl noterden tasdik ücretleri ve gider katılma  payları ;  Ortalama 2.000 TL civarıdır. AŞ nin ilk kuruluş yılı hariç olmak üzere, yıllık olarak ödenmektedir. 

 

    7 - AŞ 'nin kayıtlı olduğu  ticaret odası , sanayici ise sanayi odası gibi kuruluşların yıllık üyelik ücretleri . ( İstanbul ticaret odası 'nın , yeni açılan sermaye şirketleri için 2022 yıllık üyelik ücreti 505 TL 'dir.

 

    8 - Belediye ücretleri ;  Belediye ruhsatlandırmasına tabi olan işyerleri için her yıl oluşmaktadır. Şirket adresiniz belediye ruhsatlandırmasına tabi olmayan bir işyeri ise (ofis, büro, sanal ofis v.s.) oluşmamaktadır.  İşyerinizinn büyüklüğü, lokasyonu ve özelliklerine göre hesaplanmaktadır. 

 

     9 - Ayda bir Mali Müşavirlik Muhasebe ücretleri.  SMMM sözleşmeleri standart olarak yıllık yapılmaktadır.  Ödemeler, firmanın tercihlerine göre , aylık , üç aylık, yıllık gibi aralıklarla ödenebilir. Muhasebe hizmet ücretleri , firmayanın faaliyetleri, sektörü , özel ihtiyaçları, aylık fatura sayıları,  işçi sayısı, şube sayısı, ithalat ihracat yapması gibi kriterlere göre belirlenmektedir.

2022 DE BİR ANONİM ŞİRKET KURMAK KAÇ LİRAYA MAL OLUR ?