ANONİM Şirketler hakkında en çok Merak Edilenler 

Soru 1 - Anonim Şirket Kurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 

 • Ortakların kimlik kartları

 • Ortakların fotoğrafları

 • Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.

 • İşyerine Ait Kira Kontratı

 • Kuruluş vekaleten yapılacak ise , tarafımıza verilecek kuruluş vekâleti 

 • Tüm Ortakların bir arada tek vekâlet çıkarması çok daha düşük olacaktır. Bir arada notere gitmek zaman ve mekan olarak zor ise her ortak kendi noterinde istediği evrakları hazırlayabilir.

 

 

Soru 2 - Anonim Şirket kuruluş maliyeti ne kadardır ?

 

 • Anonim şirket kuruluş maliyeti,  asgari gereksinimlere göre, 2022 yılında 3.050 TL - 3.100 TL den başlamaktadır.  Detaylı bilgi için, " anonim şirket kuruluş maliyeti " sayfamızda ki örnek maliyet çalışmasına bakabilirsiniz

 

 

Soru 3 - Anonim Şirket kuruluş süresi ne kadardır?

 

 • Özellikli bir durum yok ise , Anonim şirketler, ortalama 3 - 4 iş günü arasında kurulabilmektedir. 

 

 

Soru 4 - Aynı iş adresinde birden fazla anonim şirket kurulabilir mi?

 

 • Aynı adrese birden fazla şirket kurulmasında kanuni bir engel bulunmamaktadır.

 

 

Soru 5- Anonim Şirket Unvanı nasıl seçilmeli ?

 

 • Kullanılacak unvanın daha önce başka bir şirket tarafından alınmamış olması gerekmemektedir. Bu sebeple şirket kuruluş evraklarının hazırlanmasından önce unvanın boşta olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gerekli kontroller tarafımızdan yapılmaktadır. 

 

 

Soru 6 - Home ofis adreste Anonim şirket kurulabilir mi ?

 

 • Yaptığınız işe uygun olması kaydıyla evinizin bir odasını ofis şeklinde kullanarak Anonim şirket kurabilirsiniz. Ancak , bu durumda, evin emsal kira bedelinin dörtte biri kadar her ay stopaj vergisi ödenecektir.  Evin size ait olup olmaması fark etmez.  Anonim şirket ayrı bir tüzel kişilik olduğundan, her halükarda kira sözleşmesi yapılacak ve stopaj oluşacaktır. 

 • Alternatif olarak, uygun maliyetlerle sanal ofis adresi kullanarak da kuruluş işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

Soru 7 - İkametgahı farklı yerde olan bir kişi bulunduğu yerde anonim şirketi kurabilir mi ?

 

 • Bu durum karşısında kanuni bir engel bulunmamaktadır İkametiniz Ankara’da olupta İstanbul’da anonim şirket kurabilirsiniz. 

 

 

Soru 8 - Anonim şirket ortak olma yaş sınırı var mıdır ?

 

 • 18 yaşından küçük bireyler, kanuni temsilcisinden muvafakat yazısı alınarak ortak olabilir.

 

 

 Soru 9 - Anonim şirketler birden fazla iş alanında faaliyet gösterebilir mi?

 

 • Tek bir anonim şirket ile birden fazla sektörde faaliyet gösterebilirsiniz. Kanuni bir engel veya sınırlama yoktur.

 

 

Soru 10 - Bir şirkette sigortalı (SGK) ’lıyım Kendi adıma Anonim şirketi kurabilir miyim ?

 

 • Başka bir iş yerin de çalışıyor olmanız kendi adınıza şirket kurmanıza engel değildir. Bu durumda SGK’ lılığınız devam ettiği sürece, ayrıca BAĞKUR ödeme zorunluluğunuz yoktur.

 

 

Soru 11 - Emekli kişiler Anonim şirketi kurulabilir mi ?

 

 • Emekliler, anonim şirket kurabilirler. Ayrıca şirket kurdukları zaman BAĞKUR ödemezler.

 

 

Soru 12 - 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan çalışanlar anonim şirkete ortak olabilirle mi ?

 

 • 657 sayılı yasaya göre devlet memurları anonim şirkete ortak olabilirler ama yasal temsilci/müdür olamazlar.

 

 

Soru 13 - Anonim şirket ortağıyım, başka bir anonim veya limited şirkete ortak olabilir miyim ?

 

 • Herhangi bir sermaye şirketinde ortaklığınızın olması anonim şirket açmanıza engel değildir.

 

 

Soru 14 - Anonim Şirket kurmak için bir muhasebeci ile anlaşmak zorunda mıyım ?

 

 • Vergi beyannamelerinin verilebilmesi için Mali Müşavirler yetkili olduğundan her firmanın bir Mali Müşavirle çalışması zorunludur. Mali müşavir olmadan vergi beyanları verilememektedir. Bu sebeple bir mali müşavirle anlaşmanız gerekmektedir.

 • Diğer yandan, işininde tecrübeli, dinamik bir mali müşavir, kuruluş sürecinde fuzuli zaman ve malliyet kayıplarınızı önleyecek, sizi her zaman doğru yönlendirecek, teşvikler konusunda sizi bilgilendirecek,  işinizi mali risklere karşı koruyacaktır.

 

 

Soru 15 - Anonim şirketlerin ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanması zorunlu mu ?

 

 • Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere, perakende satış yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.

 

 

Soru 16 - Anonim Şirket kurduktan sonra hangi vergileri ödeyeceğim ?

 

 • Gelir gider faturalarının durumunda göre katma değer vergisi KDV.
 • Gelirlerden giderler düşüldükten sonra kalan NET KAR üzerinden kurumlar vergisi (2022 yılı için %23).
 • Kaynakta kesilen STOPAJ vergileri (Kira , ücret, serbest meslek makbuzu, gider pusulalarındaki kesintiler ) 

 

 

Soru 17 - Anonim şirket kurarken sermaye en az ne kadar olmalı ve ne zaman ödenmeli ?

 

 • Anonim şirketler en az 50.000 TL sermaye ile kurulabilir.

 • Anonim şirket kuruluş sürecinde , sermayenin en az dörtte biri (%25 'i) hazır bulundurulmalı,  banka hesabına yatırılmalıdır. 

 

 

Soru 18 - Anonim Şirket ortağı olmayan birisi şirket müdürü olabilir mi ?

 

 • Şirket müdürünü ortaklar dışından atayabilirsiniz ama şirket ortaklarından en az 1 kişinin de ayrıca müdür olması zorunludur.

 

 

Soru 19 - Anonim şirket kuruluş işlemlerini danışmanlık almadan yapabilir miyim ?

 

        Anonim Şirket kuruluşu için bir mali müşavirle veya avukatla çalışmanız zorunlu değildir. Ancak anonim şirket kuruluş süreci komplike bir konu olduğu için , kendiniz kurmaya çalışırsanız ; kuruluş esnasında yapılan hataların ve harcayacağınız zamanın maliyeti bir mali müşavire ödeyeceğiniz ücretten çok çok daha fazla olacaktır. 

 

     Tavsiyemiz, bilgili ve dinamik bir Mali Müşavir 'den destek almanız yönündedir. Mali müşavir kuruluş sürecinin hızlı ve sorunsuz tamamlanmasına katkı sağlayacak, şirketinizin yasal açıdan sağlam bir zeminde kurulmasını kolaylaştıracak, işinizi mali risklere karşı koruyacaktır.

 

 

Soru 20 - Tek kişi Anonim şirket kurabilir miyim ? 

 

       Tek kişi olarak anonim şirket kurulabilmektedir. Yasal olarak başka biriyle ortaklık yapmak zorululuğu bulunmamaktadır. 

 

 

Soru 21 - Anonim Şirketlerde En Fazla Kaç Ortak Olabilir ? 

 

          Anonim şirketlerin ortak sayısında yasal bir sınırlama bulunmamaktadır. 

 

 

Soru 22 - Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye 'de Anonim Şirket Kurabilir mi ?

 

         Yabancı ülke vatandaşları Türkiye 'de anonim şirket kurabilir ve Türkiye 'deki anonim şirketlere ortak olabilmektedir. Yasal bir engel veya sınırlama bulunmamaktadır.

 

       Ancak , yeni bir anonim şirket kurulmak istenmesi halinde ; anonim şirket kuruluş sürecinde banka hesabı gerekli olacağından, şirketi kuracak yabancı kişinin , önceden banka ile görüşmesi ve banka hesabının açılması konusunda sorun olup olmayacağını teyit etmesi faydalı olacaktır. Bazı bankalar, yabancı ülke vatandaşlarına ve bu yabancı kişilerin kuracakları şirketlere banka hesabı açmaktan kaçınabilmektedir.

 

 

Soru 23 - Anonim Şirketlerin Aylık Mali Müşavirlik Muhasebe Ücretleri Ne Kadar ? 

 

         Aylık muhasebe ücretleri, şirketin büyüklüğü, fatura sayısı, sektörü, şube sayısı, işçi sayısı , ithalat-ihracat yapılması, sanayici olunması gibi kriterler baz alınarak, firma için harcanacak mesai saatlerine göre belirlenmektedir. Güncel ücretler için teklif isteyebilirsiniz. 

 

 

Soru 24 - Hiç Bir Ticari Faaliyeti Olmayan Anonim Şirketin Aylık Giderleri Olur mu ?

 

          Türkiyede kayıtlı tüm şirketlerin , faaliyeti olup olmamasına bakılmaksızın bir takım yasal yükümlülükleri vardır. Bunların en başında 'da defter tutma ve aylık vergi beyannamelerinin verilmesi gelir.  Anonim şirketinizde hiç faaliyet olmasa dahi , her ay vergi beyannameleri verilir. Vergi beyannamelerin damga vergileri ve muhasebe ücretleri standart olarak her ay ödenir.

 

        Aylık giderler hakkında detaylı bilgi için bakınız ;  Anonim şirket kuruluş maliyeti ve aylık giderleri

 

        ÖNEMLİ ;  Aylık vergi beyannamelerini vermeyen ve defter tutma işlemleri yapmayan şirketlere, her ay için ayrı ağır mali cezalar kesilmektedir. 

ANONİM ŞİRKET AŞ SIKÇA SORULAN SORULAR

Etiket;  anonim ,şirket, merak edilenler, 2022, sıkça sorulan sorular, AŞ merak edilenler, 2022 aş sık sorulan sorular , Anonim şirket merak edilenler, Anonim  şirket sıkça sorulan sorular, aş merak edilenler, AŞ sıkça sorulan sorular, 2022 anonim şirket kuruluşu merak edilenler

20.02.2022 güncellendi