ADİ ŞİRKET / ADİ ORTAKLIK KURULUŞU 

Etiket; adi şirket, adi ortaklık, adi şirket nasıl kurulur, adi şirket kuruluş süreci, adi şirket kuruluş aşamaları,  adım adım adi şirket kuruluşu, adi ortaklık nasıl kurulur, adi ortaklık kuruluş süreci, 2020 , adım adım adi ortaklık kuruluş süreci, adi şirket kurmak için gerekli belgeler, adi şirket kuruluşu için gerekli evraklar, adi ortaklık kurmak için gerekli belgeler, 2020 adi şirket kuruluşu

          Adi Şirket / Adi Ortaklık  nedir sorusuna, kısaca,  " iki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini ortaya koyarak oluşturdukları şirket türüdür" diyebiliriz.  Bir başka değişle , iki gerçek kişinin ortaklaşa şahıs işletmesi kurmasıdır. 

 

           Adi şirket sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir. Borçlar Kanununa tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları üzerinde ortaklarının müşterek mülkiyeti vardır. Şirketle ve şirketin malvarlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.

     Kısaca Adi Şirketler - Adi Ortaklıklar;

 

 •  Adi ortaklık kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır. 

 • Ortaklar arasında birlik ve güven olmalı, birlikte hareket etmelidirler.

 • Yazılı veya sözlü kurulabilir. Sözlü veya ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi belirlenmemişse Sermaye tutarı farklı olsa da ortakların kar ve zarar payları eşittir

 • Kararlar ortakların oybirliği ile alınır.

 • Şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir

 •  Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte sorumlu olurlar 

 • Şirketin Ticaret Siciline tescil ve ilanı zorunlu değildir.

 • Adi Şirket kuracak kişi tüccar ise, bağlı bulunduğu bölgenin Ticaret Odasına fert olarak kayıt olmak durumundadır.

 • Asgari bir sermaye öngörülmemiştir. Hangi ortağın ne kadar sermaye koyacağı konusu isteğe bağlıdır. Alacak sermaye olarak konulmuşsa, sermaye koyan ortak bu alacağı şirkete devretmiş ve ödenmesini taahhüt etmiş sayılır. Emeğin sermaye olarak konması halinde, bu ortak zarara iştirak ettirilmeyebilir, ancak kardan pay alır. Bu ortak sorumluluktan muaf olamaz. Ticaret unvanı kullanmak zorunda değildir.

 • Sermaye olarak getirilen her şey üzerinde iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Her ortak belli bir oranda katılır ve kendi payı üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Adi Şirket daha çok geçici ortaklıklarda kurulmalı, sürekli işlerle ilgili olarak bu yola gidilmemelidir.

      Birlikte iş yapmak isteyen girişimciler açısından,  iş fikirleri yeni ve ilk defa yapılıyor ise,  adi şirket kurmak , ilk etapta maliyet ve yasal prosedürler açısından daha uygun olacacağı kanaatindeyiz. 

Adi Şirket - Adi Ortaklık Kuruluşu

Adi Şirket Nasıl Kurulur 05.12.2020 Güncel

ADIM ADIM ADİ ŞİRKET KURULUŞU

1. ADIM - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

 

     Adi şirket kurmaya karar veren girişimcilere tavsiyemiz, öncelikle kuruluş ve kuruluştan sonraki muhasebe-vergi işlemleri için, işinin ehli olduğunu düşündükleri bir Mali Müşavir bulmaları ve alacakları hizmet için bir sözleşme yapmalarıdır.  Mali Müşavir olmadan, vergi beyannameleri verilememektedir. Ayrıca, Mali Müşavir, kuruluş sürecinde fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecek, tüm süreci takip ederek, işinize odaklanmanızı sağlayacaktır. 

2. ADIM - İŞYERİ ADRESİ VE GEREKLİ BELGELER

 

       Şirketi kurmak için bir işyeri adresine ihtiyacınız vardır. Bu adres, işinize uygun olması koşuluyla, home-ofis veya bir sanal ofis adresi olabilir.  Gerekli belgeleler aşağıdaki gibidir. 

 1.  Ortakların ikametgah belgesi

 2. Ortakların kimlik fotokopileri

 3. ikişer adet resim

 4. Adi Ortaklık Sözleşmesi (Noter huzurunda hazırlanır ve ortaklar imzalar)

 5. Muhasebeci Vekaletnamesi

 6. Ortakların İmza Sirküleri

 7. İşyeri Kira Sözlemesi

 8. 65 yaş ve üzeri ortak var ise - noter işlemleri için , tam teşekküllü bir sağlık merkezinden alınacak sağlık raporu. (Noterler görmek istemektedir. )

3. ADIM - VERGİ DAİRESİ EVRAKLARI VE VERGİ DAİRESİ KAYDI

 

     Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, bundan sonraki işlemleri muhasebeciler , vekaleten yapmaktadır. Yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir ;

 

 1. Ortaklık için ve her ortak için birer tane işe başlama bildirimi doldurulur. (İki ortak var ise, iki adet ortaklar için, bir adet ortaklık için , toplam üç tane)

 2. Her ortak için - e-tebligat formu doldurulur

 3. Ortaklar için ayrı ayrı ve ortaklık için vergi dairesi şifre talep formu doldurulur. 

 4. İşyeri kira sözleşmesi ve muhasebe hizmet sözleşmesinin damga vergisi kesitirilir.

 

     Diğer belgelerle birlikte bu formlar vergi dairesine veridiğinde , vergi dairesi, ortaklık için bir tane ve ortaklar için birer tane olmak üzere, üç tane (iki ortaklı adi şirket için) vergi kaydı oluşturur.   Vergi kaydının yapıldığı gün, şirketin yasal muhasebe defterleri noterden tasdik ettirilir. 

     

    Şirketin aylık kdv ve stoplaj vergileri ortaklık adına beyan ve tahakkuk edilir. Gelir vergisi ise, ortaklığın karına göre, her ortak için ayrı ayrı beyan ve tahakkuk edilir.  Bir başka değişle, ortaklık kdv ve stopaj mükellefi olurken, ortaklar ayrı ayrı gelir vergisi mükellefi olmaktadır. Geçici vergiler , ortaklar adına, ayrı ayrı beyan ve tahakkuk eder. 

4. ADIM - YOKLAMA VE TİCARİ FAALİYETİN BAŞLANGICI 

 

     Vergi dairesine kayıt yapıldıktan sonra, bir kaç gün içinde , vergi dairesi yoklama memuru iş adresinize gelecek , gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bir yoklama tutanağı hazırlayacaktır.  Yoklama tutanağından sonra, kuruluş işlemleri tamamlanmış olur. 

 

     Bundan sonra, ticari faaliyetlerinize başlayabilir,  fatura, irsaliye, makbuz gibi resmi evrakları matbaadan bastırabilirsiniz. Sigortalı işçi çalıştırabilirsiniz. 

 

      Adi şirket kuruluş işlemlerinizde, hızlı ve uygun maliyetlerle destek almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.  İki gün içinde , adi şirket kuruluş işlemlerinizi, anahtar teslim tamamlıyoruz.  Vergi dairesi, sgk, ticaret odası, esnaf odası kayıtlarını sizin adınıza yapıyoruz.