ADİ ŞİRKET / ORTAKLIK KURULUŞ MALİYETLERİ

2022 İKİ ORTAKLI BİR ADİ ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

 

 

     İki ortaklı bir adi şirket kurulurken karşılaşılan giderler ve masraflar hakkında bir fikir sunabilmek için  aşağıdaki gibi bir maliyet tablosu hazırladık.

 

       Bu örnek çalışmadaki kalemler,  adi şirket kuruluşu için , 2022  yılı baz alınarak asgari gereksinimlere göre hazırlanmıştır.  Adi şirketin ortak sayısı, işinizin özellikleri, işinizin hacmi,  ticar odası kaydıi sanayi odası ve meslek odasına kayıt olma durumu, yazarkasa kullanımı, kira tutarırınız,  gibi nedenlerle , gider kalemleri bir miktar farklılık gösterebilecektir. 

 

  

      Adi Şirket Kuruluş Giderleri ;  

 

  • Her ortağın İmza Beyannamesi ( Noterden ) - 145 X 2 =  290 TL
  • Muhasebeci Vekaleti ( Noterden ) - 140  X 2 = 280 TL 
  • Adi Ortaklık Sözleşmesi ( Noterden )  = 155 TL
  • Adi Şirketin Kuruluşu ile şirket ve ortakların ayrı ayrı defter beyan (elektronik defte) kaydı servis ücreti ;  500 TL 
  • Vergi Dairesi Damga Vergisi: Kira tutarına göre belirlenir. Ortalama 25 TL
  • Her Ortağın İkametgah Belgesi  -  ( e-devlet şifresiyle ücretsiz)
  • Kira Kontratı (işyeri kendinize aitse tapu fotokopisi)
  • İki şer Adet Resim

​       

 

 2022 ADİ ŞİRKET KURULUŞU TOPLAM MALİYETİ ; 1.250 TL 

 

 

  Not 1; Adi şirketin faaliyeti perakende satış ise , ortalama 1.200 TL yazarkasa-pos cihazı masrafı olacaktır.  Bazı bankalar, kampanya kapsamında yazar kasa -pos cihazını ücretsiz verebilmektedir. 

 

  Not 2 ; Adi şirketinizde personel çalıştırılacaksa,  sosyal güvenlik kurumu (SGK) işyeri tescili yaptırmak için ek 240 TL servis bedeli ekleyiniz. Tek seferlik bir ücrettir. 

 

   Not 3 ; İşyeriniz, belediyeden ruhsatlandırmaya tabi bir işyeri ise ( restaurant, lokanta, cafe, kahvehane, bakkal vs.)  belediye ruhsatlandırma masraflarınız olacaktır.  Bu masraflar, işinizin özellikleri, işyerinin büyüklüğü , işyerinin konumu gibi kriterlere göre değişmektedir. 

 

​   Not 4 ; Örnek tablodaki masraflar, minimum ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmış olup bilgilendirme amaçlıdır. İşinizin faaliyet alanı, büyüklüğü,  ticaret odası ve/veya sanayi odası üyeliği , meslek odasına üye olma gibi özelliklere göre bir miktar değişecektir. 

   2022 Adi Şirket Kuruluş Maliyetleri 

 

     İki veya daha fazla ortakla birlikte, iş fikrini yeni  ve ilk defa uygulanacak girişimciler için,  adi ortaklık kurmak, yasal prosedürler ve maliyetler  bakımından , sermaye şirketlerine kıyasla daha avantajlı olmaktadır. 

 

   Adi ortaklık şirketi, özetle , iki şahıs şirketinin ortak olarak kurulmasını ifade eder . Ortakların arasındaki borç ve alacak ilişkisi borçlar kanununa tabidir. 

Etiket; adi, şirket, ortaklık, kuruluş, maliyet, masraf,gider, 2022 şirket kuruluş maliyeti, adi şirket kuruluş giderleri, 2022, adi şirketin kuruluş masrafları, adi ortaklık kuruluş maliyeti, adi ortaklık kuruluş giderleri , 2022 adi ortaklık kuruluş masrafları, adi şirket kuruluş ücreti, adi ortak kuruluş ücreti 2022

Adi Şirket Kuruluş Maliyeti

Adi Ortaklık Kuruluş Giderleri 19.02.2022

   1 - Ayda bir KDV ödemesi ;  87,30 TL 

 

   2 - Her ay personellerin sigorta primi ; Asgari ücretli bir işçi için 1.626,30 TL (Her ay düzenli ödemede ortalama 240 TL indirim uygulanmaktadır. 

 

     3 - Adi Şirket ortaklarının , her ay bağkur (4B) Sigorta primi ;  1.726,38 TL. Her ay düzenli ödeyenlere indirimli 1.476,18 TL.   Bağkur sigortası, adi şirketin kuruluştan sonra otomatik başlamaktadır.   Eğer şirket ortağı, farklı bir işte sigortalıysa bağkur sigorta primi ödemez. 

 
     4 -  Her ay veya üç ayda bir Muhtasar STOPAJ ödemesi ; İşçisi olan şirketler her ay öder.  işçi yoksa üç ayda bir beyan verilebilmekte ve ödenebilmektedir. Rakam, işçilerin ücretleri, işyerinin kira tutarı, serbest meslek makbuzlarına göre belirlenmekteid.r 

 

     5 -  Şirket ortaklarının her üç ayda bir Geçici Vergi ödemesi ; 136 TL. Her ortak için ayrı ayrı.

 

    6 -  Yılda bir kere,  kırtasiye sarf malzeme , bilişim ve elektronik defter gider katılım payı ; Ortalama 1.250 TL civarındadır.  İş hacmi ve ihtiyaçlara göre , senede bir defa ödenmektedir. 

 

    7 - Adi şirketlerin, genel açıdan ticaret odası ve meslek odalarına kayıt olması zorunlu değildir.  Herhangi bir sebeple kayıt olunursa, kayıt olunan odanın yıllık üyelik aidatları oluşacaktır.  

 

   8 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir in muhasebe hizmet ücreti. Yıllık sözleşme yapılmaktadır. Her ay veya anlaşmaya bağlı olarak üç aylık , altı aylık, yıllk ödeme yapılabilir. Adi şirketin büyüklüğü, personel sayısı, sektörü, aylık fatura sayısı, banka hareket sayısı , yazar kasa kullanımı gibi kriterlere göre belirlenmektedir. İşinize özel aylık ücreti öğrenmek için, teklif isteyebilirsiniz. 

ADİ ŞİRKETİN / ADİ ORTAKLIĞIN AYLIK GİDERLERİ 2022

    Adi şirketinizi kurdunuz ve vergi levhanızı çıkardınız. Sonrasında, şirketin faaliyetleri devam ettiği sürece, her ay bir takım gider ve ödemeleriniz olacaktır.

 

    Aylık giderlerin bazıları sabitken, bazı giderler ise iş hacminize, personel sayısına, ithalat-ihracat yapılması gibi kriterlere göre belirlenmektedir. 

 

    Adi şirketin aylık giderleri hakkında bir fikir oluşturması için,  aşağıda, her ay karşılaşılacak gider kalemlerini ele aldık. Bunlar,  adi şirketin HİÇ BİR FAALİYETİ OLMASA BİLE , her ay ödemesi gereken asgari masraflardır. 

2022 'DE ADİ ŞİRKET KURMAK KAÇA MAL OLUR ?

 

     ÖZETLE;  2022 yılı içerisinde, adi şirket kurmak ve vergi levhası çıkarmanın maliyeti minimum gereksinimlerle  1.250 TL - 1.300 'den başlamaktadır. 

 

    İşinize özel detaylı bir maliyet tablosu almak için , bizimle her zaman iletişime geçebilirisiniz. 

 

      Adi şirket kurarken, girişimcilerin belirlemesi gereken en önemli hususlardan birisi,  kuruluş ve mali ihtiyaçlar için hizmet alınacak doğru adrestir. Dinamik ve tecrübeli bir ekip, her zaman sizi doğru yönlendirecek, işinizi finansal risklere karşı koruyacaktır. 

 

Saygılar ve selamlarızla